zaterdag 22 september 2012

Fantastisch Facebookfeest zet Haren op de kaart

Jaloers keken de burgemeesters van Biggekerke, Helmond, Hengelo en Juinen toe. Hun collega Bats van de Groningse gemeente Haren had dat maar mooi voor elkaar gebokst. Natuurlijk had het lot een handje geholpen, in de vorm van de naïeve uitnodiging van de 16-jarige Merthe aan de hele wereld om haar verjaardag te komen vieren. Maar nadat Burgemeester Bats ('BB') van zijn verbazing was bekomen, zag hij gelijk de enorme kans die Haren in de schoot geworpen kreeg.

BB belde direct met het comite Binnenstad, de Harense Horecagroep en de VVV. Die zagen eveneens fantastische mogelijkheden om de kreet 'Haren, groene parel van het noorden' eens ongewoon in te vullen. Ga maar na: hoevaak maak je mee dat 20.000 nieuwsgierige mensen zomaar van plan zijn je stad te bezoeken? Uit het budget voor stadspromotie en misdaadpreventie werden groene linten gekocht die langs een mooi verlichte wandelroute door het pittoreske dorp de weg wezen van station naar het braakliggende terrein tussen Haren en Glimmen. Langs de route - waarbij je een mooie indruk kreeg van de Harense art deco, Amsterdamse School en Delftse School bouwstijlen - verkocht bakker Haafs in allerijl gemaakte Groninger Koek in de vorm van een X, en voerden Harense amateurmusici en toneelspelers korte acts uit hun eigen repertoire op. Op Terrein X werden bezoekers ontvangen door de 3 allerbeste DJ's van Groningen, de grappigste man van Haren en de meest vrolijke popgroep van heel Groningen Midden-Zuid.

BB zelf heette bezoekers persoonlijk welkom, bij de ingang van het terrein waar B&W zoveel mogelijk mensen een 'Groene Parel' opspeldden."Fijn dat jullie er zijn, leuk dat je Haren komt bezoeken!", waarna bouwbedrijf Venema het terrein in een zachtgroene gloed hulde door kleurfilters te plakken over de bouwlampen die voor verlichting zorgden. Green Dance Valley. Dankzij Astoria was er voor wie dat wilde, nog iets te eten en te drinken in de vanuit heel Groningen opgetrommelde eet- en drinkkraampjes. Op de terugweg naar het station, langs de kortere Groene Route 2 kregen de bezoekers nog een vers gedrukte flyer waarin ze bedankt werden voor hun komst... en uitgenodigd voor Project X2 volgend jaar, zelfde tijd, zelfde plaats. Met nieuwe acts, een andere boeiende aanlooproute met entertainment en voor dragers van het Groene Parel speldje een extra verrassing.

Goed gedaan BB. 'Opportunity kicked the door in' dankzij social media, en je herkende het toen je het zag. Haren in één keer op de kaart gezet en de basis voor vervolg gelegd. Haren Helemaal Hip.

LINKS
* Als je nog ideetjes nodig hebt voor je feestje...
* Geen zin in een gewoon feest? Combineer dan wat alternatieven...

zondag 16 september 2012

Ik wil mensen die geweldloos communiceren slaan!

Laatst gebeurde het me weer. Ik maakte me ernstig zorgen om een vriendin die in de problemen zat. Ik nam contact op met een gezamenlijke kennis om te overleggen wat ik zou kunnen doen. Ik sms'te haar, schreef in dat bericht letterlijk 'ik maak me grote zorgen'. En ik kreeg als antwoord onder andere de geweldloos-communiceren-zin 'ik lees dat je je grote zorgen maakt' en vervolgens een nietszeggende zin over dat ze ging nadenken of ze op mijn vraag inging of niet. Nooit meer iets van gehoord.

Ik lees dat je je grote zorgen maakt! Knap van haar dat ze dat uit mijn tekst haalde. Ik vroeg om hulp! Niet om een lesje studerend lezen! Ja, als ik schrijf 'ik maak me grote zorgen' dan is in het algemeen de conclusie gerechtvaardigd dat ik me grote zorgen maak. Dat is een feit, heel fijn dat de ander dat heeft opgemerkt. Maar wel volstrekt zinloos. Want uiteindelijk deed ze niets, dus voel ik me dan erkend in mijn emotie? Wat een basisgedachte is achter geweldloos communiceren (gevoelens benoemen)? Nee natuurlijk niet. Ik voel me weggestuurd, terwijl die ander denkt dat ik niet weet dat ik weggestuurd ben, want ze heeft mijn emoties toch erkend?

De theorie bij geweldloos communiceren is dat je de feiten neerzet en dan aan die feiten gevoel verbindt. Dus je hoort niet te zeggen 'je zou toch vroeg thuis zijn vandaag? Want daarin is het feit dat de ander er nog niet is impliciet. En het idee dat de spreker heeft over een afspraak die er zou zijn over hoe laat iemand thuis was wordt meteen gepresenteerd als een schending van die afspraak: he klojo, je bent er nog niet en je zou er allang zijn! Volgens de aanhangers van het geweldloos communiceren  moet je zeggen 'ik zie dat je op dit moment niet thuis bent en dat ervaar ik als strijdig met onze afspraken'. Daarmee zet je eerst een feit neer  (die ander is ontegenzeggelijk niet thuis) en verbindt daar je gevoel aan 'we hadden volgens mij een afspraak en voor mijn gevoel heb je die geschonden'. Als mijn lief dat zo tegen mij zou zeggen, wist ze zeker dat ik nooit meer thuis kwam. Wat bedoeld is om het gesprek zuiver te houden en minder aanvallend werkt bij mij als een rode lap op een stier.

Ik wil mensen die zo omzichtig praten het liefste heel hard slaan. Maar echt heel hard. Er is niets oprechts aan zo voorzichtig en neerbuigend praten. Het klinkt of je je kleuter vertelt 'wat had mammie ook weer gezegd?' Als ik zeg dat ik ontzettend boos ben om iets, dan word ik pas echt boos als iemand het waagt om de woorden 'ik hoor dat je boos bent' uit te spreken. Het is simpel: Geweldloos communiceren lokt zinloos geweld uit. Gewoon ouderwets een potje ruziemaken over wat feit en wat gevoel is, dat lucht zoveel meer op dan dat hele op-je-handen-zitterige-ontevredenheid-uitstralende-onoprecht-en-geconstrueerde-geweldloze gecommuniceer.

Of had iemand daar iets op? Heeft iemand nu de behoefte om te zeggen 'ik lees dat je geergerd bent?'. Ik daag u uit!
:-)

LINKS
* Over NVC - Geweldoze Communicatie, gebaserd op het gedachtegoed van Marshall B. Rosenberg...
* Ze noemen het 'communiceren vanuit het hart'...