vrijdag 22 april 2011

Attributietheorie: doe er je voordeel mee!

“Ja, iedereen had een onvoldoende!”
“Die docent had helemaal niet gezegd dat we dat hoofdstuk ook moesten leren.”
“Het waren hele andere vragen dan in het boek”.

Wie heeft nooit op die manier z’n eigen onvoldoende voor een proefwerk verdedigd? Het is een klassiek voorbeeld van externe attributie: de oorzaak van een gebeurtenis bij een externe bron leggen – heb ik een onvoldoende? "Komt niet door mij". Echter, met het grootste gemak schrijven ze de zojuist behaalde voldoende voor een vak toe aan hun eigen capaciteiten: “Ik snapte het gewoon goed”, “ik had er goed voor geleerd”. Interne attributie dus: de oorzaak wordt bij zichzelf gezocht. Zijn ze zich daar zelf niet van bewust?

Natuurlijk wel – in de meeste gevallen wel.
Maar ze zitten ook midden in hun identeitsvorming. En daarbij spelen drie identiteiten een rol: wie ze denken dat ze zijn, wie ze zouden willen zijn, en hoe ze overkomen op de buitenwereld. Het spanningsveld tussen die drie is iets waar ze permanent mee bezig zijn: hoe zou het overkomen als ik dit zeg? Of dat. Welke identiteit versterk ik dan en is dat degene die ik wil versterken. En het halen van een slecht cijfer voor wiskunde: is dat wie ik wil zijn of juist niet? Is dat wie ik ben of juist niet? Is dat hoe anderen mij zien of juist niet? En waar ligt dan de oorzaak voor dat slechte cijfer. Intern of extern?

LINKS
* Attributietheorie... de Wikipedia way...
* Test de prestatiemotivatie van jongeren...

donderdag 7 april 2011

Het onbekende herontdekt


Pas ontdekte Indianen in de Amazone... fascinerend.
Nooit contact gehad met de buitenwereld. Geen weet van Twitter, airconditioning, Nixon en Starbucks. Waarover zouden ze 's avonds met elkaar praten? Waar zouden wij het met ze over hebben?

Survival International in Londen, een club die stammen in de wildernis wil beschermen kwam eind mei 2008 met foto’s van wat een onontdekte stam in het Amazone-gebied bij de grens van Brazilië en Peru ging heten. De foto’s van Indianen die overvliegende vliegtuigen met pijlen beschoten gingen de hele wereld over en haalden ook de voorpagina's in Nederland. Een maand later kwam de fotograaf (José Carlos Meirelles, 61) met de onthutsende waarheid: het was niet waar. De stam was al geregistreerd in Brazilië vanaf 1910. Hij zocht de stam bewust op, in opdracht van de Brazilian Indian Protection Agency, die aanhoudend campagne voert tegen exploitatie van deze gebieden.

Meirelles vond de stam aan de hand van bekende gps-coördinaten en een opvallende kale plek die een kennis in Google Earth had waargenomen. Mereilles en Survival International spraken zelf van 'uncontacted tribes', die al decennia werden geobserveerd. De pers plakte er vervolgens het label ‘onontdekt’ op.

Net zo snel als het nieuws over de stam verscheen, verdween het weer. Er bestaat meer behoefte aan een indianenstam als voorbeeld van ongerepte, woeste romantiek, dan aan diezelfde indianen als onderdeel van een wereld die al lang in kaart is gebracht en globale problemen moet zien op te lossen (zoals ontbossing). Moderne technologie jaagt een sterke zucht naar authenticiteit aan, iets dat overigens al eeuwen gebeurt.

Het aardige is dat het daarmee ook zijn eigen mythes schept, want deze indianenfoto's keren ook nu regelmatig terug met hun achterhaalde label 'onontdekt'. Bijna alsof het niet waar kan zijn. Niet waar mag zijn. Want zeg eens eerlijk: toen u deze pagina zag, dacht u toen ook niet, wauw.. onontdekte indianen! Maar helaas. Blijft toch een merkwaardige gedachte, dat juist een technologisch geavanceerde samenleving een goede basis is om iets bestaands telkens weer als nieuw te ontdekken.

LINKS
* Bekijk de Uncontacted Tribes...
* Sommige mensen moeten dit ook nodig herontdekken...