donderdag 30 juni 2011

Puberbrein: een handleiding voor het onderwijs

Wat beweegt de puber .... en wat is nodig om hem of haar in beweging te brengen?
Na de hausse in de vorm van boeken, discussies op tv, lezingen en krantenartikelen zijn er weinig opleiders die niet ergens iets gehoord hebben over een pre-frontale cortex. En dat die pre-frontale cortex bij pubers nog niet op dezelfde manier functioneert als bij volwassenen. Maar wat betekent dat nu voor het onderwijs?

Hilleke Hulshoff, professor in de neurowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, zegt tijdens een presentatie aan lerarenopleiders (12 mei 2011, ECENT) dat ze daar nog geen harde uitspraken over kan doen. Een aantal dingen is zeker, maar we weten nog niet hoe dat vertaald kan worden.

Zeker weten 1: Het is zeker dat de pre-frontale cortex bij pubers nog in ontwikkeling is.
Zeker weten 2: Het is zeker dat er van alles met de witte stof aan de hand is bij pubers, waardoor ze minder overzichtelijk kunnen denken.
Zeker weten 3: Het is zeker dat pubers minder makkelijk impulsen kunnen controleren.
Zeker weten 4: Het is zeker dat al die verschillen in de hersenen onder andere de volgende gevolgen hebben: ze kunnen nog niet goed plannen, ze kunnen minder goed prioriteiten stellen, en ze kunnen nog niet goed belangstelling op brengen voor dingen die hen niet direct raken.

Het interessante is: dat weten docenten al lang.
Maar dat heeft in al die jaren hun manier van lesgeven niet veranderd. Er wordt nog altijd graag 50 minuten tegen pubers aangepraat. Er wordt nog altijd gedacht dat zolang je het woord hebt, je ook de aandacht hebt. Er wordt nog altijd gezegd dat pubers van nu minder, slechter, ongemotiveerder en onbeschaafder zijn dan pubers vroeger. Er wordt nog altijd een beroep gedaan op niet-bestaande intrinsieke belangstelling en afwezige organisatorische capaciteiten.

Het aardige van al die nieuwe inzichten is dan ook de bijvangst:
Zeker weten 5: een scooter rijdt niet op melk (al dan niet verantwoord biologisch). Als je met het verkeerde voorstellingsvermogen probeert iets in beweging te krijgen, is het resultaat nihil. Stop een tijger in je tank, geen koe. Spreek pubers aan op wat ze zijn, en niet op iets anders. Anders komt er heus geen beweging in.

LINKS
* Hilleke Hulshoff: Hersenwerk in onderwijs...
* Het puberbrein binnenstebuiten...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten